Viêm tuyến tiền liệt

Viêm tuyến tiền liệt ở nam giới
Riêng nam giới, tuyến tiền liệt có vài trò rất quan trọng. Tuyến tiền liệt có kích thước và hình dạng như quả hồ đào nằm dưới bàng quang bao quanh đoạn đầu của niệu đạo. Khi mới sinh...