Tinh trùng yếu

Điều trị tinh trùng yếu
Gây nên tinh trùng yếu thường xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm cả bệnh lý cũng như thói quen sinh hoạt, ăn uống không hợp lý… Những nguyên nhân này không tương đồng ở mọi...